Foreninger i Gørding og omegn

Forsamlingshus Gørding
Kirkevej 1
6690 Gørding
Telefon 29710658
http://kulturparaplyen.gording.dk/


GHF - Aktiv Nærmiljø
ghf.gording.dk


GHV - Gørding Hallens Venner
ghv.gording.dk


GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening
glif.gording.dk


Gørding Idræts- & Kulturcenter
Skolegade 14
6690 Gørding
Telefon 75 17 80 20
hallen.gording.dk


Gørding Kirke
Kirkevej 22
6690 Gørding
Telefon 75 17 80 65
E-mail ptr{at}km.dk
goerdingkirke.dk/index.html


Gørding Lokalråd
V/ formand Kristina Schultz
Mobil: 61 77 76 94
E-mail lokalraad{at}goerding.dk
lokalraad.gording.dk


Gørding Sognearkiv
Sognearkiv.gording.dk


Gørding Sogneblad
V/Formand Pernille Troldborg
sogneblad.gording.dk


Gørding Træningscenter
Skolegade 14
6690 Gørding
http://traeningscenter.gording.dk/


Gørding Vandværk AMBA
Rugmarken 17
6690 Gørding
Vandvaerk.gording.dk


Gørding Varmeværk
Nørregade 55
6690 Gørding

Telefon 75 17 80 36
E-mail mail{at}goerdingvarme.dk
varmevaerk.gording.dk


Gørding.dk
Webansvarlig
Henrik Pape Vestergaard
Søndergade 27
6690 Gørding
Telefon 93876690
E-mail info{at}goerding.dk
www.gording.dk


KFUM-Spejderne i Gørding
Sdr. Lourupvej
6690 Gørding

Telefon 28 20 19 79
http://spejderne.gording.dk/


Kulturparaplyen Gørding
Nørregade 11
6690 Gørding
http://kulturparaplyen.gording.dk/


Lindegården
Østergade
6690 Gørding
http://lindegaarden.gording.dk/


Østergården
Plejecenter Østergården
Nørremarken 23
6690 Gørding
Tlf.: 76 16 47 00
https://www.esbjerg.dk/flytning-bolig-og-byggeri/plejehjem/find-plejehjem/plejehjemmet-oestergaarden


Østergårdens Venner
Plejecenter Østergården
Nørremarken 23
6690 Gørding
Tlf.: 76 16 47 00
ostergaarden.gording.dk