Afslutning på årets aktiviteter.

Traditionen tro holder vi også i år fælles afslutning for alle aktiviteter på Lindegården i den forgangne sæson. Kom og spis en sandwich el. lign. med øl el. vand til, og ønsk hinanden god sommer. Pris: 50,-kr.

Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 30.5. tlf: 23 71 97 13.